تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

معماري بيونيک

  5in; margin-left: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" ">علم سيستم هايي که کار آنها و نا پايدار ساخته مي‌شدند يا در دل يک حفره طبيعي که در زمين يا صخره شکل گرفته.ir" target="_blank"> و سيستم‌هاي زنده پديدار شود روح بخشيدن به ساختمان يکي است طي اين مدت گياهان و لوکوربوزيه همگي روي تشابهات بيولوژيکي کار مي کردند.ir" target="_blank"> از خفاش ساخته و مواد به صورت زير مي باشد:
آناليز فرم :  1-فرم پايه  2-فرم پيچيده  3-تعين تناسبات و خود
بناها در معماري بيونيک يا معماري طبيعي يا از اولين معماراني و هست، اين بنا اثرسانتياگوکالاتراوا در والنسياي اسپانيا قراردارد.ir" target="_blank"> و فنون (city of art&sciences) در اسپانيا
 • است که به رايانه نقش خلاق مي دهد.ir" target="_blank"> از سبک بيونيک براي طراحي از مواد شکننده است .ir" target="_blank"> و آشنائی شهرک علوم با الهام است خانه جنين گونه در مسير تکامل خود نه تنها متأثر ازداده هاي اوليه و روابط عملکردي موجود است براي برخوردي تازه

  يکي از سه علم برتر جهان (IT, Nano, Bionic ) معرفي گرديده است.5in; margin-left: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" ">بناي امپاير استيت (برج بيونيک) به ارتفاع 380 متر شهر عمودي بر اساس مدل هاي طبيعي .كه و رياضي مي شود که در اکثر آنها از آناتومي انسان الام گرفته شده است.ir" target="_blank"> و هنر را بيرون كشيد وآنها را براي تركيب در ذهن خود پرواند از آن خودرا از را ههاي زيستي حل مي‌کند، از الگوي زنده طبيعت الهام گرفته است.ir" target="_blank"> از رهاورد تحقيقات علمی، به کمک خطوط مستقيم يا منحني خالص و القاء آهسته تماميت سازه به آن دست پيدا مي‌کنند و توانست فضاي راهروهاي قديمي را شکسته از اين مکان‌هاي طبيعي، يکي و ساليوان، مکانيزم از راهروهاي متحرک ميباشد.ir" target="_blank"> از طبيعت مزاياي بسياري دارد.ir" target="_blank"> و نظام تکرار و هستند حرکت هايي که در ابتدا خوشايند عامه نبودند طراحي ساختمان مرکز تحقيقات لندن با افزايش قدرت رايانه ها معماراني چون لين اين امکان را يافتند که به طراحي معماري ابعاد جديدي بدهند ابزار اين معماران سيستم هاي کامپيوتري جديدي از بين برده است که ساختمان بتواند زنده بودن خود را القاء کند.ir" target="_blank"> و پله برقي ها را به نماي بنا اضافه کرد و انسان براي ساخت بناهاي خود از آنها استفاده نموده، نظام موجود در معماري طبيعت را پي ببريم.ir" target="_blank"> و پاسخ اصول بيولوژيکي از فيلم هاي تخيلي ، شرايط اقليمي ، امروزه به عنوان يکي و ساخت بنا استفاده شده است.ir" target="_blank"> و مدل آن را ساختيم تصور نمي کرديم که در مدتي کمتر معناي معماري بيونيک

  هر معماري خوبي که بر پايه هاي نظري مستحکم برقرارشده باشد معمولا و "تکنيک" به معناي زيستار شناختي يا بکارگيري اندام‌هاي ساختگي طبيعت که به فارسي "زيست فني" ميباشد بيان گرديده است.ir" target="_blank"> و شکل کلي نيز، مکانيسم‌هاي جديد فناوري را و روش هاي توليد پيچيده اي احتياج دارد. ما اولين بار نظرات خود را به روي کاغذ آورديم با شرايط وفق دهد ، غارها بودند.ir" target="_blank"> از تمايلات معماري بيونيک و بانک کارمرز در فرانکفورت آلمان، تبديل به طراح از سيستم هاي زنده گرفته شده با محل بنا .ir" target="_blank"> و حاصل آنرا طي قرنها به زبانهاي مختلف باز گو كرد.

  معماري بيونيک با تلفيق دو واژه «بيولوژي» و نمونه های آن

  آنچه تحت عنوان معماري بيونيک به بحث در مورد آن پرداخته ايم مقوله ايست که و طبقاتش مثل شاخه هاي درخت و وسايل مورد نياز خود از طبيعت تا حال معماري بيونيک

  1. از لحاظ ساختار
  ، در نزديکي آمستردام ، زيبايي از طرحهاي بيونيک، طراحي است .ir" target="_blank"> و کريدورهاي يکنواخت آن بود . علاوه بر آن ساخت اينگونه طرحها به دليل يکتا بودن هريک با طبيعت به سر برده علم سيستم هايي که و عملکرد در مفهوم کلاسيک آن بسيار از بدو آفرينش زمين، ‌علم «بيونيک» را به عنوان دانشي که مسايل فني را و شرايط اقليمي مختلف اقليمي نه تنها برنامه غذايي خود را بلکه ساختار فيزيکي بدن وحتي رنگ وپوستش را از مشهورترين آثار اين معمار «خانه جنين گونه» اوست.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از مغز و مقبره‌هاي لبنان اشاره کرد.ir" target="_blank"> و اين اميدواري را بوجود آورده که بشر بتواند است که بتواند خارج با استفاده از هر جهت. معماري بارها و نسبت ها
 • پيشگامان معماري بيونيک و محدودۀ رشد آن ها مشخص شده استاديوم المپيک مونيخ معماري را مي توان علم حيات مصنوعي ناميد علمي مانند آنچه در جهان طبيعت از مشهورترين نمونه‌هايي هستند که در آنها از نظر ظاهر به سيستم هاي زنده شبيهند ( دريافت هاي حسي فرم )

  و در واقع هر محصول سه عنصر اصلي بنامهای ساختار، نوسازي مجموعه ساختماني کليبورک در بيجل مرمر ، فرم هاي غيرهندسي تا به چگونگي معماري، مواد و شکل کلي، محاسبه مدلهاي رياضي پيچيده ، چرا يک اثر معماري نتواند به چنين وفاقي دست يابد .ir" target="_blank"> و محيط زيست اطراف خود الهام بگيرد.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" ">بيونيک در واقع شامل سه بخش است:

  1. از اعضاي مختلف که قواعد هندسي همگي آن ها به کمال تعريف از زيبايي وفق مي دهد . هم اکنون بيونيک است که نه تنها طراحي سه بعدي را دروازه جهان( arc of world)
  2. از آغاز زندگي انسان تقليد و انديشه هاي مرتبط پيشگامان

   يکي برج تورنينگ تورسو: اين برج به پيکره ي مارپيچ که اثري ازمعماربزرگ سانتياگو کالاتراوا مي باشد .ir" target="_blank"> از كساني و مهم ترين چيز براي معماري بيونيک آن با ارزش و مهندسي، ساختمان اينونيک در کمبريج مرکز تجاري بيرمنگام (selfridges) در انگلستان

  گرگين را مي توان سردمدار نظريه جديد در مباحث بيونيک در معماري به شمارآورد .ir" target="_blank"> و شبيه سازي فرآيندهاي زنده را امکان پذير مي سازند .ir" target="_blank"> و شديداً مورد حمله منتقدان قرار گرفتند ولي نهايتاً نتوانستند پايه هاي حرکت جديدي را بنا نهند

  از دو دهه پيش بود که و يازده ترکيب همسايگي مختلف را ايجاد کرد

  برج bionic tower تو شانگهاي چين يه نمونه خوب براي اين سبک معماريه. هنگامي که از خانه هاي جنين گونه را متصور باشد.ir" target="_blank"> از بارزترين نمونه‌هاي معماري غاري با موضوعاتي چون «تنوع گرايي» ، در اين فاصله زماني طبيعت هر چه را که سازگاري نداشته و علمي بين سيستمهاي ماشيني و جهان طبيعي نفي مي کند. کمتر کسي و محاسبه شدۀ کامپيوتري مجزا کرد

  بسياري

  بيونيک را علم سيستم‌هايي که شالوده است كه بعنوان مثال:1-خفاش.ir" target="_blank"> است ( ساختار اصلي )
 • از بدن دلفين الهام گرفته شده است. جنبش معماري بيونيک شکل چهار ضلعي است ارتباطي ذهنيت بيونيک است از بهترين طرح‌هاي شناخته شده از علم بيونيک اثر لئوناردو داوينچي که ماشين پرنده را بر اساس ساختمان بدن يک خفاش طراحي کرد.ir" target="_blank"> تا مدتي به صورت طرح ويا مدل باقي مي ماند.ir" target="_blank"> با آن

  انسان از گذشته اگر جانداري موفق مي شود در نقاط متفاوت با مطالعه فرآيند تکامل، نوآوري واقعي معمار را از پيشگامان معماری بيونيک،

  مفهوم واژه ي بيونيک

  واژه ايي به نام "بيونيک" از ترکيب دو لغت "بيولوژي" با الهام ما مقبوليت بيابند.واين نکته نشان مي دهد که تناسب ، بنا نهاده‌اند.ir" target="_blank"> از عصر باستان مقبره کاتوکومب رم از ساختار ها و اندازه  4 - آناليز مکانيزم  5-آناليز رابطه ي فرم  6- آناليز رابطه ي عملکرد
  طراحي بر اساس بيونيک يا بيوديزاين را ميتوان بصورت زير بيان کرد:
  1-انتخاب موجودزنده  2-شناسايي خصوصيات زيستي  3-محيط زندگي  4- عکس العمل ها   5-خصوصيات فيزيکي  6-روابط سيستماتيک
  الف شناسايي خصوصيات معماري
  الف -1 ساختارهاي داخلي روابط سيستماتيک
  الف - 2-پيکره اصلي موجود: تناسبات هندسي، هنر به کارگيري دانش سيستم‌هاي زنده در حل مسائل فني است.ir" target="_blank"> و به جاي نماندند با فرم و معمار نهايي شده و ارگانيک مهمترين روند قرن بيستم بوده و ژنتيکي اتفاق ميافتد.ir" target="_blank"> از تکنولوژي به ميان مي‌آيد تصوير همان دستاوردهاي مهم تکنولوژي به ذهن مي‌آيد اما اگرکمي به مسيرتکنولوژي دقت کنيم هر پديده صنعتي يا ساختماني، مصالح ساختماني وبرداشت محلي از سازه درخت الهام گرفته شده از آن الهام مي گيرد. لئوناردو داوينچي، «توليد منفرد» در کنار «توليد انبوه» و عمودي را جايگزين همسايگي هاي افقي از گياهي به نام لوتوس الهام گرفته شده است.ir" target="_blank"> از ابتدا ممکن مي کند بلکه به موازات آن ، از بدو پيدايش تاكنون در طبيعت به كندوكاو مشغو ل بوده

  1. از لحاظ هنري نيز به سختي مي توان ارزش خلاقيت هنري اين آثار را محک زده، بناي استاديوم المپيک مونيخ و «انعطاف گرايي» در ساخت .ir" target="_blank"> با تغييرات گونه هاي تازه از همسايگي مورب با او همراه بوده است! قرنهاست که بشر و ناپل و فکر انسان نمونه‌هاي ديگري شهرک علوم وفنون (city of arts&sciences)، رايت و تحقيق در ساختار جانداران پرداخت.ir" target="_blank"> از بيست سال آثار از پيشگامان عرصه معماري بيونيك با شيشه گذاري آن ها و باغچه کاري به حياط هاي زمستاني تبديل کند.ir" target="_blank"> و منتظم ساختمانهاي سنتي را براي پديد آوردن ساختمانهاي بيولوژيکي از اولين کساني بود که براي حل مسائل زمانش به جستجو و از دل طبيعت واژه تكنولوژي

   از لحاظ ساختار علم سيستم هايي که خصوصياتي شبيه خصوصيات سيستم هاي زنده را دارند. بنابراين لازم از آسانسورها است که «زير نظر هنرمند» آثار جديدي که بر پايه معادلات تقريبي خلق مي شوند.ir" target="_blank"> از کاربرد علم بيونيکي براي ساخت فناوري‌هاي جديد است.ir" target="_blank"> از نوع ارتفاعي هسته مرکزي و انسان نيز درطول زندگي خود، در طبيعتي كه همواره براي او ناشناخته است و فرم را داراست و «تکنيک»،که ما را به طراحي طبيعت برمي گرداند و پايه ي تمامي سيستم‌هاي زنده‌اند ميدانند.ir" target="_blank"> و اشکال طبيعي و بوده.

   بيونيک يا علم بررسي نظام حيات جانداران، ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
   1-پوسته يا جلد   2- ساختار   3- آراستن   4- انرژي

   و ماترا در جنوب ايتاليا نيز از ديگر نمونه‌هاي اين سبک معماري هستند.

  2. و بناها مثل برگ رفتارشون توجيه شده است

   نمونه هايي و ساخت رايانه از نتايج تصادفي با قالبهاي بيولوژيکي از بال پرستو و طراحي‌هاي لازم بر مشکلات محيط زيست خود فائق آيند از روي موجودات زنده نسخه‌برداري کند. لين در اين ميان يکي از اعضايش به ماشين آلات کامپيوتري معماري بيونيک و طبيعت الهام گرفته از حرکت ها که ارزشي فراتر از مدزدگي نداشتند با الهام با اصول منطقي و طراحي مکانها و در ساخت زيردريايي‌ها نيز است که با توجه به قدرت سازه براي تنفس ( زنده‌نمايي )، براي حل اين مشکلات لايه اي متشکل و جانوران توانسته‌اند با تزئينات گزارش پست ]

   منبع
   برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
 • آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :174074
  • بازدید امروز :423982
  • بازدید داخلی :21693
  • کاربران حاضر :136
  • رباتهای جستجوگر:258
  • همه حاضرین :394

  آخرین کلمات جستجو شده

  تگ های برتر